Notis Privasi Shopper Thoughts

Kemas kini terakhir: 23 OCT 2020

 1. Pautan pantas
  1. Kami mengesyorkan anda membaca seluruh Notis Privasi ini untuk memastikan anda dimaklumkan sepenuhnya. Walau bagaimanapun, jika anda hanya ingin mengakses bahagian tertentu dalam Notis Privasi ini, anda boleh mengklik pautan yang berkaitan di bawah untuk melangkau ke bahagian tersebut.
 2. Apakah maksud Notis Privasi ini?
  1. dunnhumby Limited (dirujuk dalam Pemberitahuan Privasi sebagai “kami”,”milik kami”Atau”kita”) menghormati hak anda untuk privasi. Pemberitahuan Privasi ini menerangkan siapa kami, cara kami mengumpul, berkongsi dan menggunakan data peribadi tentang anda (dirujuk dalam Pemberitahuan Privasi sebagai “data”), sebagai ahli Shopper Thoughts, dan bagaimana anda boleh menggunakan hak privasi anda sehubungan dengan penyertaan anda dalam komuniti Shopper Thoughts.
  2. Pemberitahuan Privasi ini terpakai ke atas data yang kami kumpul melalui laman web kami di https://shopperthoughts.my/ (“Shopper Thoughts”).
  3. Jika anda ada pertanyaan atau kebimbangan tentang cara kami menggunakan maklumat anda, sila hubungi kami menggunakan butiran hubungan yang dinyatakan di bahagian 14 bawah Notis Privasi ini (“Cara menghubungi kami”).
 3. Apakah fungsi dunnhumby?
  1. dunnhumby ialah syarikat sains data pengguna yang beribu pejabat di U.K dan mempunyai kumpulan syarikat di seluruh dunia. Produk dan perkhidmatan kami membantu peruncit dan jenama menganalisis data untuk menambah baik pengalaman pengguna dan membina kesetiaan.
  2. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang dunnhumby, sila lihat bahagian “Tentang Kami” pada laman web kami di https://www.dunnhumby.com/about-us.
 4. Apakah itu Shopper Thoughts?
  1. Shopper Thoughts ialah komuniti untuk pengguna berkongsi pengalaman dan pendapat tentang membeli-belah melalui laman web kami, papan perbincangan, cabutan hadiah dan tinjauan. Ini membantu peruncit dan jenama membangunkan produk dan menambah baik pengalaman membeli-belah pelanggan mereka. Ahli mendapat manfaat daripada penyertaan dengan mendapatkan “Mata Shopper Thoughts”yang boleh ditebus untuk mata dan baucar membeli-belah peruncit biasa dan dalam talian (contohnya, mata Tesco Clubcard dan baucar Amazon.
 5. Data apakah yang kami kumpulkan?
  1. Sekiranya anda merupakan ahli Shopper Thoughts, kami boleh mengumpulkan data berikut tentang anda:

   Data yang anda berikan secara sukarela

  2. Data yang diberikan secara sukarela ialah data yang anda berikan semasa anda mendaftar sebagai ahli Shopper Thoughts dan melalui penggunaan Shopper Thoughts oleh anda. Data ini merangkumi yang berikut:
   (a)
   Data tinjauan – maklum balas dan hasil tinjauan dalam talian kami yang mungkin berkaitan dengan perkara seperti keperibadian, nilai, sikap, minat, dan kesihatan dan gaya hidup. Data tinjauan merangkumi, misalnya, pilihan diet dan senaman anda, pilihan penggunaan media anda, sikap anda terhadap kemampanan, maklum balas anda terhadap pertanyaan sama ada anda setuju atau tidak setuju dengan pernyataan nilai atau tingkah laku tertentu (contohnya diet yang sihat ialah sebahagian daripada hidup saya);
   (b)
   Data ahli – data yang terdiri daripada:
   (i)
   Butiran hubungan – nama, alamat jalan, poskod, alamat e-mel, nama pengguna, nombor telefon rumah, nombor telefon bimbit;
   (ii)
   Butiran demografi – umur, jantina, tarikh lahir, foto, kawasan, pendapatan isi rumah, komposisi keluarga (iaitu bilangan dan jantina anak, jika ada);
   (c)
   Nombor Tesco Clubcard serta butiran pembelian produk dan perkhidmatan anda yang dikaitkan pada akaun Tesco Clubcard berkenaan;
   (d)
   Data sumbangan - sebarang idea, cadangan atau komen yang anda hantar di Shopper Thoughts (“sumbangan”);
   (e)
   Video atau foto yang anda muat naik ke Shopper Thoughts (misalnya sebagai tindak balas kepada pertanyaan tinjauan atau sebagai sebahagian daripada sumbangan) atau diambil dengan persetujuan anda semasa anda menghadiri sesi kumpulan fokus;
   (f)
   Kadangkala, kami mungkin bertanya tentang kesihatan anda. Jika kami membuat pertanyaan sedemikian, kami akan memaklumkan anda semasa kami mengumpul maklumat ini dan meminta kebenaran anda untuk kami memproses maklumat tersebut. Sekiranya kami tidak meminta data tentang kesihatan anda, pastikan anda tidak memberikannya.

   Sekiranya anda memberikan data yang berkaitan dengan kesihatan anda atau data kategori khas lain seperti etnik, agama atau kepercayaan politik anda, kami akan menganggap pemberian data anda secara sukarela sebagai persetujuan anda terhadap penggunaan data tersebut untuk tujuan yang dinyatakan dalam Notis Privasi ini.
   (g)
   Apabila anda memberikan data yang mungkin digunakan untuk mendedahkan maklumat tentang kesihatan anda atau data kategori khas lain seperti etnik, agama atau kepercayaan politik anda, ia bukan tujuan kami untuk menggunakan data tersebut bagi mendedahkan kesihatan atau data kategori khas lain dan kami tidak akan berbuat begitu; dan
   (h)
   Di Malaysia, kami juga akan meminta anda menyatakan etnik dan bahasa anda secara sukarela. Jangan berikan data etnik dan bahasa jika kami tidak memintanya.


   Data yang kami kumpulkan secara automatik

  3. Semasa anda menggunakan Shoppers Thoughts, kami mungkin mengumpulkan data tertentu secara automatik daripada peranti anda - ini mungkin desktop, komputer riba, tablet, atau telefon bimbit anda. Di beberapa negara, termasuk negara-negara di Kawasan Ekonomi Eropah, data ini dapat dikawal selia di bawah undang-undang perlindungan data dan privasi yang terpakai. Secara khusus, data yang kami kumpulkan secara automatik daripada peranti anda mungkin termasuk:
   (a)
   alamat IP anda dan lokasi geografi yang luas (contohnya lokasi peringkat negara atau bandar);
   (b)
   jenis peranti;
   (c)
   nombor pengenalan peranti unik;
   (d)
   jenis penyemak imbas;
   (e)
   sistem operasi dan maklumat teknikal lain; dan
   (f)
   data tentang bagaimana peranti anda berinteraksi dengan Shopper Thoughts, termasuk halaman yang diakses dan pautan yang diklik serta butiran bagaimana anda sampai di Shopper Thoughts.

   Maklumat yang kami peroleh daripada sumber pihak ketiga

  4. Dari semasa ke semasa, kami mungkin menerima data tentang anda daripada sumber pihak ketiga termasuk pelanggan kami (termasuk tetapi tidak terhad kepada Tesco, peruncit, pelanggan media dan pelanggan barang pengguna yang bergerak pantas), pangkalan data awam dan pengumpul data. Sebelum mendapatkan maklumat ini, pertama sekali kami akan menyemak bahawa pihak ketiga ini telah mendapatkan kebenaran anda atau diizinkan secara sah untuk mendedahkan maklumat peribadi anda kepada kami. Contoh jenis maklumat yang kami dapatkan daripada pihak ketiga termasuk:
   (a)
   data demografi anda (termasuk tetapi tidak terhad kepada kawasan dan kelas sosial berdasarkan analisis pada data yang berkaitan dengan pendapatan isi rumah anda, tahap pendidikan dan penyumbang pendapatan utama dalam isi rumah anda) daripada Tesco Clubcard.
   (b)
   data membeli-belah, aktiviti pengguna dalam talian, pilihan dan maklumat gaya hidup anda (contohnya, hobi dan minat anda); dan
   (c)
   maklumat yang boleh didapati secara terbuka seperti kandungan yang dijana oleh pengguna, blog dan siaran.
 6. Cara kami menggunakan data anda dan asas undang-undang kami
  1. Kami memproses data yang anda berikan secara sukarela (misalnya, data tinjauan) dan beberapa data lain yang kami kumpulkan atau terima daripada pihak ketiga (misalnya, data membeli belah) untuk membuat “data pandangan” untuk pelanggan runcit atau jenama kami bagi membolehkan mereka meningkatkan pengalaman pelanggan dan membina kesetiaan di kalangan pelanggan mereka. Pemprosesan data kami untuk tujuan ini adalah perlu untuk memenuhi kepentingan sah kami bagi memberikan perkhidmatan maklumat data kepada pelanggan kami.

   Khususnya, kami memadankan data tinjauan anda dengan data membeli-belah anda (seperti tingkah laku membeli-belah di kedai Tesco dan Tesco dalam talian) untuk mengkaji atau meramalkan tingkah laku, tabiat atau pilihan anda sebagai pengguna produk pelanggan kami (contohnya, kami menggunakan data sains untuk memahami jenis pengguna yang lebih cenderung untuk membeli produk tertentu, atau sama ada terdapat hubungan antara pengguna yang membeli produk dengan pengguna yang membeli produk yang berbeza).

   Kami telah menerangkan bila kami berkongsi data, termasuk data pandangan, dengan pelanggan di bahagian 7 Notis Privasi ini. Kami boleh berkongsi data pandangan dengan pelanggan kami dalam format bergabung, tanpa nama, nama samaran atau boleh dikenali. Anda boleh ketahui lebih lanjut tentang perkara ini di bahagian 8 Notis Privasi ini.
  2. Kami memproses data yang anda berikan kepada kami secara sukarela untuk melakukan perkara berikut, yang memungkinkan anda menggunakan Shopper Thoughts:
   (a)
   untuk mendaftarkan anda sebagai peserta Shopper Thoughts dan memilih anda untuk tinjauan yang mungkin menarik minat anda;
   (b)
   untuk menjawab pertanyaan atau komen anda dan memberikan sokongan komuniti Shopper Thoughts;
   (c)
   untuk memudahkan penebusan mata Shoppers Thoughts dan penyampaian ganjaran dan insentif yang seterusnya;
   (d)
   untuk memperibadikan pengalaman anda menggunakan Shoppers Thoughts (contohnya foto profil).
   Penggunaan data anda oleh kami untuk tujuan (a) hingga (c) di atas adalah perlu untuk pelaksanaan kontrak kami dengan anda (atau sebelum memasuki kontrak dengan anda jika anda telah menyatakan minat terhadap Shopper Thoughts).
   Kami memproses data anda untuk tujuan (d) di atas bagi mendapatkan kepentingan sah kami untuk menjadikan pengalaman Shopper Thoughts anda menyeronokkan dan menjadikan platform Shopper Thoughts kami lebih mesra pengguna.
  3. Kami juga memproses data yang anda berikan kepada kami secara sukarela untuk melakukan perkara-perkara yang disenaraikan di bawah ini, yang diperlukan untuk kepentingan sah kami bagi menjadikan pengalaman anda dengan Shopper Thoughts mesra pengguna, mengembangkan perniagaan kami, dan untuk meningkatkan produk Shopper Thoughts:
   (a)
   memahami dengan lebih baik tentang produk dan perkhidmatan yang mungkin menarik minat anda;
   (b)
   untuk menghantar produk atau sampel kepada anda sebagai sebahagian daripada tinjauan Shopper Thoughts atau membantu pelanggan kami berbuat demikian;
   (c)
   menganalisis keberkesanan tinjauan Shopper Thoughts; dan
   (d)
   menguji dan meningkatkan matematik, sains dan proses yang kami gunakan dalam perniagaan kumpulan dunnhumby kami yang lain dan yang kami gunakan dalam menyediakan perkhidmatan maklumat data kepada pelanggan kami, misalnya untuk mengumpulkan individu mengikut ciri umum mereka (kadang-kadang disebut sebagai “segmentasi kumpulan pengguna) dan meramalkan tingkah laku membeli-belah pengguna.
  4. Kami memproses data yang dikumpulkan secara automatik tentang anda (kecuali data geografi granul) untuk:
   (a)
   secara teknikal menyediakan Shopper Thoughts untuk anda. Pemprosesan data ini diperlukan untuk kami melaksanakan kontrak kami dengan anda. Mungkin juga diperlukan untuk mematuhi kewajipan undang-undang tertentu seperti memastikan keselamatan data anda dalam sistem kami;
   (b)
   lebih memahami bagaimana anda menggunakan Shopper Thoughts;
   (c)
   lebih memahami jenis kandungan di Shopper Thoughts yang menarik minat anda (contohnya jenis aktiviti Shopper Thoughts yang paling sering anda berinteraksi, insentif yang anda suka); dan
   (d)
   untuk tujuan analitik dalaman kami dan untuk meningkatkan kualiti dan kesesuaian Shopper Thoughts dengan anda.
   Kami memproses data untuk tujuan yang ditetapkan pada perenggan (b) hingga (d) di atas untuk memenuhi kepentingan sah kami bagi meningkatkan platform, tinjauan dan perkhidmatan Shopper Thoughts kami yang berkaitan dengan pelanggan kami, dan untuk membuat pengalaman Shopper Thoughts anda (misalnya, tinjauan kami) berkaitan dengan anda.
  5. Kami menggunakan maklumat yang kami terima daripada pihak ketiga (lihat bahagian 5.4 di atas) untuk menyimpan dan meningkatkan ketepatan rekod yang kami simpan tentang anda dan meningkatkan pengalaman anda sebagai ahli komuniti Shopper Thoughts.
  6. Kami hanya akan memproses data kategori khusus (misalnya data kesihatan, seperti yang dijelaskan di bahagian 5.2 (f)) dengan persetujuan anda.
  7. Kami mungkin menghantar komunikasi pemasaran untuk produk atau perkhidmatan dunnhumby melalui e-mel. Anda boleh memilih untuk tidak menerima e-mel pemasaran daripada kami pada bila-bila masa. Sila lihat bagaimana di bahagian 12.1 (c).
  8. Kami mungkin memaparkan iklan yang tidak bersasar untuk produk atau perkhidmatan dunnhumby yang berkaitan kepada anda dalam Shopper Thoughts.
  9. Jika anda ada pertanyaan atau memerlukan maklumat lanjut berkenaan dasar undang-undang yang kami gunakan untuk mengumpul dan menggunakan maklumat tentang anda, sila hubungi kami menggunakan butiran hubungan yang dinyatakan di bawah tajuk “Cara menghubungi kami” di bawah.
 7. Dengan siapakah dunnhumby berkongsi data saya?
  1. Kami boleh mendedahkan data anda kepada:
   (a)
   syarikat kumpulan kami;
   (b)
   pelanggan kami (contohnya, Tesco) untuk memberikan pandangan seperti yang dijelaskan di bahagian 8 di bawah, dan untuk membolehkan penebusan mata Shopper Thoughts anda;
   (c)
   rakan penyelidikan akademik kami (misalnya universiti) yang kami bekerjasama untuk meningkatkan metodologi penyelidikan kami (contohnya soalan tinjauan kami) dan mengembangkan penyelesaian wawasan baharu untuk pelanggan kami;
   (d)
   pembekal perkhidmatan pihak ketiga yang membantu kami menyediakan Shopper Thoughts, misalnya dengan mengehos laman web dan aplikasi kami, mendayakan ciri atau kefungsian tertentu termasuk penjejakan pengguna atau dengan menyediakan perkhidmatan bantuan seperti sokongan dan penyelenggaraan laman web dan aplikasi, teknologi keselamatan atau sokongan meja bantuan kepada pekerja dan pelanggan kami. Pembekal perkhidmatan pihak ketiga utama yang kami gunakan untuk Shopper Thoughts adalah seperti berikut:
   (i)
   ResearchBods - pembangun laman web Shopper Thoughts yang menyediakan perkhidmatan pembangunan, teknikal dan penyelidikan pasaran kepada kami. Mereka juga merupakan pengurus komuniti Shopper Thoughts di UK dan Ireland. Data mereka dihoskan di AWS yang terletak di Kawasan London dan di Ireland;
   (ii)
   InsightLabs - pembangun laman web Shopper Thoughts yang menyediakan perkhidmatan pengembangan, teknikal dan penyelidikan pasaran kepada kami. Mereka ialah pengurus komuniti kami di Eropah Tengah (Czech, Slovakia, Hungary dan Poland). Data mereka dihoskan di Republik Czech; dan
   (iii)
   Borderless Access - pembangun laman web Shopper Thoughts yang menyediakan perkhidmatan pengembangan, teknikal dan penyelidikan pasaran kepada kami. Mereka ialah pengurus komuniti kami di Asia (Thailand dan Malaysia). Data mereka dihoskan di awan pada pelayan yang terletak di Amerika Syarikat. Bergantung pada negara anda, ResearchBods, InsightLabs dan Borderless Access akan diberitahu apabila anda mencapai 1000 mata (atau ambang penebusan yang berkenaan di negara anda) dan mereka akan memastikan bahawa anda dapat menebus mata Shopper Thoughts anda untuk mata Tesco Clubcard (jika berkenaan di negara anda) atau untuk baucar dalam talian;
   (e)
   mana-mana badan penguatkuasaan undang-undang, pengawalseliaan, agensi kerajaan, mahkamah atau pihak ketiga yang kompeten di mana kami percaya pendedahan itu diperlukan untuk:
   (i)
   mematuhi undang-undang atau peraturan yang terpakai;
   (ii)
   menjalankan, mewujudkan atau mempertahankan hak undang-undang kami; atau
   (iii)
   melindungi kepentingan mustahak anda atau kepentingan orang (lain;
   (f)
   bakal pembeli (serta ejen dan penasihatnya) sehubungan dengan sebarang cadangan pembelian, penggabungan atau pemerolehan mana-mana bahagian perniagaan kami, dengan syarat kami memaklumi pembeli bahawa penggunaan maklumat anda hanya untuk tujuan yang dinyatakan dalam Notis Privasi ini; dan
   (g)
   mana-mana orang lain dengan persetujuan anda bagi pendedahan berkenaan.
 8. Bagaimanakah dunnhumby berkongsi data saya?
  1. Kami berkongsi data peribadi anda (kecuali foto dan video) seperti berikut:
   (a)
   dalam format bergabung: kami berkongsi analisis kami tentang data yang dikumpulkan daripada anda bersama dengan data yang dikumpulkan daripada ahli lain dan mengalih keluar mana-mana pengecam individu. Contoh tinjauan data terkumpul ialah ‘18% pelanggan yang mengatakan bahawa mereka suka produk baharu adalah berusia 25-34 tahun’;
   (b)
   dalam format tanpa nama: kami berkongsi komen anda yang diberikan dalam mana-mana pertanyaan tinjauan kotak teks terbuka atau sumbangan pada Shopper Thoughts, namun kami mengalih keluar pengecam peribadi yang dapat digunakan untuk mengenali anda. Contoh komen tanpa nama ialah ‘Saya lebih suka produk B tetapi menganggap produk A lebih memberi nilai wang’;
   (c)
   (c) dalam format nama samaran: kadang-kadang kami berkongsi data yang anda sediakan yang dihubungkan dengan ID bagi membolehkan pelanggan kami melakukan analisis sendiri tentang data tinjauan yang kami kumpulkan di kalangan beberapa ahli, atau menggunakannya untuk melakukan analisis lebih lanjut tentang data terkumpul yang kami sediakan. Apabila kami melakukan ini, kami mengalih keluar mana-mana pengecam peribadi (misalnya lokasi, usia atau apa-apa data lain) yang dapat digunakan untuk mengenal pasti anda. Penerima tidak akan dapat mengenal pasti anda melalui data ini. Contoh data nama samaran ialah:
   ID nama samaran S1 S2 S3 S4
   9876543210 1 1 Aldi 3
   Contoh di atas menggambarkan pilihan jawapan yang anda pilih untuk soalan dalam tinjauan. ‘Aldi’ ialah contoh teks yang dimasukkan untuk soalan teks terbuka;
   (d)
   dalam format yang dapat dikenal pasti:
   (i)
   kadang-kadang kami berkongsi data tinjauan anda dengan pelanggan dan syarikat induk kami, Tesco, di peringkat individu dengan ID nama samaran (seperti di (c) di atas). Bagaimanapun, ID nama samaran boleh digunakan oleh Tesco untuk mengenal pasti anda dalam pangkalan data Clubcard mereka sehingga mereka dapat memadankan data yang kami kumpulkan melalui Shopper Thought dengan tingkah laku membeli-belah anda di kedai Tesco dan Tesco dalam talian.
   (ii)
   Research Bods, Borderless Access and Insight Labs mengehos Shopper Thoughts di wilayah masing-masing (seperti yang dijelaskan di bahagian 7.1 (d)) di atas dan menerima semua data yang anda berikan. Maka, penyedia perkhidmatan ini dapat mengenal pasti anda.
  2. Kami berkongsi foto dan video anda seperti berikut:
   (a)
   Kami berkongsi foto dan video yang telah anda muat naik secara sukarela ke Shopper Thoughts, dengan pihak yang disenaraikan di bahagian 7 dalam format yang disediakan. Anda (dan orang lain yang muncul dalam filem) akan dikenali. Kami berkongsi foto dan video ini jika diperlukan untuk kepentingan sah kami untuk memberikan perkhidmatan maklumat data kepada pelanggan kami.
   (b)
   Di mana anda telah memberikan persetujuan anda, kami akan berkongsi foto dan video yang telah kami ambil semasa anda menghadiri sesi kumpulan fokus, dengan pihak yang disenaraikan di bahagian 7.
 9. Bagaimanakah dunnhumby menjaga keselamatan data saya?
  1. Kami menggunakan langkah teknikal dan organisasi yang sewajarnya untuk melindungi maklumat tentang anda yang kami kumpul dan proses. Langkah yang kami gunakan dirancang untuk menyediakan tahap keselamatan yang sesuai terhadap risiko pemprosesan maklumat anda. Langkah khusus yang kami gunakan termasuk menyekat akses kepada pekerja menurut dasar perlu tahu dan menghantar data teragregat kepada pihak ketiga. Kami juga menyulitkan nama pengguna dan alamat e-mel anda semasa penghantaran.
 10. Pemindahan data antarabangsa
  1. Pelayan kami terletak di EU dan AS. Bagaimanapun, kumpulan syarikat, pembekal perkhidmatan pihak ketiga dan rakan kongsi kami beroperasi di seluruh dunia
  2. Pelayan kami terletak di EU dan AS. Bagaimanapun, kumpulan syarikat, pembekal perkhidmatan pihak ketiga dan rakan kongsi kami beroperasi di seluruh dunia
  3. Bagaimanapun, kami telah mengambil langkah keselamatan sewajarnya yang meminta maklumat anda kekal dilindungi mengikut Notis Privasi ini. Ini termasuk pelaksanaan Klausa Kontraktual Standard oleh Suruhanjaya Eropah untuk pemindahan maklumat antara kumpulan syarikat kami yang memerlukan semua kumpulan syarikat melindungi maklumat yang diproses oleh mereka dari EEA selaras dengan undang-undang perlindungan data dan privasi Kesatuan Eropah.
  4. Klausa Kontraktual Standard kami boleh diberikan apabila diminta. Kami telah melaksanakan perlindungan sewajar yang serupa dengan pembekal perkhidmatan pihak ketiga dan rakan kongsi kami, butiran lanjut boleh diberikan apabila diminta.
 11. Pengekalan data
  1. Secara lalai, kami akan menyimpan data yang dikumpulkan melalui Shopper Thoughts (misalnya, data maklum balas tinjauan) selama maksimum 6 tahun daripada pengumpulan.
  2. Semua data yang lebih lama daripada 6 tahun akan dihapus kecuali kami menerima permintaan daripada ahli atau bekas ahli untuk memadamkan data mereka.
  3. Semua data ahli akan disimpan selama 6 tahun sesudah ahli tersebut meninggalkan komuniti Shopper Thoughts kecuali kami menerima permintaan lebih awal daripada ahli untuk data mereka dipadamkan.
  4. Semua data ahli atau bekas ahli dipadamkan dalam tempoh 30 hari setelah menerima permintaan agar data mereka dipadamkan.
  5. Kami mungkin perlu menyimpan beberapa data anda lebih lama (walaupun anda telah menghantar permintaan pemadaman) jika kami mendapati keperluan perniagaan yang sah atau kewajipan undang-undang khusus untuk melakukannya (misalnya, untuk mematuhi peraturan undang-undang percukaian atau keperluan perakaunan yang terpakai atau mengekalkan senarai penyekatan bekas ahli yang tidak lagi mahu mengambil bahagian atau dihubungi). Sekiranya kami tiada lagi keperluan urusan berterusan yang sah untuk memproses maklumat anda, kami akan memadamkan data anda atau menyingkirkan maklumat identiti daripada data anda atau, jika ini tidak dapat dilakukan (sebagai contoh, oleh sebab maklumat anda disimpan dalam arkib sandaran), kami akan menyimpan maklumat anda dengan selamat dan mengasingkan maklumat anda daripada pemprosesan lanjut sehingga pemadaman dapat dilakukan. Apabila kami menganonimkan data seperti data tinjauan, kami akan terus menggunakan data tanpa nama untuk tujuan penyelidikan dalaman kami (misalnya untuk menganalisis dan meningkatkan perkhidmatan dan produk penyelidikan Shopper Thoughts) dan tujuan komersial (misalnya untuk mengkomersialkan trend daripada data tinjauan kami melalui Shopper Thoughts).
 12. Perlindungan data dan hak privasi anda
  1. Anda mempunyai hak berikut:
   (a)
   Jika anda ingin mengakses, membetulkan, mengemas kini atau meminta pemadaman maklumat anda, anda boleh melakukannya pada bila-bila masa dengan menghubungi kami menggunakan butiran hubungan yang dinyatakan di bawah tajuk “Cara menghubungi kami” di bahagian 14 di bawah. Sekiranya atas sebab apa pun, anda tidak lagi ingin menjadi peserta Shopper Thoughts dan ingin menutup akaun anda dengan kami, maka beritahu kami menggunakan maklumat hubungan yang diberikan di bawah tajuk “Cara menghubungi kami” di bahagian 14 di bawah ini, supaya kami dapat menutup akaun anda dan memadam data akaun anda. Harap maklum bahawa penutupan akaun anda tidak akan termasuk pemadaman apa-apa data tinjauan.
   (b)
   Di samping itu, anda boleh membantah untuk kami memproses data anda, minta kami mengehadkan kami memproses data anda atau permintaan kemudahalihan data anda. Sekali lagi, anda boleh melaksanakan hak ini dengan menghubungi kami menggunakan butiran hubungan yang disediakan di bawah tajuk “Cara menghubungi kami” di bahagian 14 di bawah.
   (c)
   Anda mempunyai hak untuk memilih keluar daripada komunikasi pemasaran yang kami hantar kepada anda pada bila-bila masa. Anda boleh menggunakan hak ini dengan mengklik pautan “batal langganan” dalam e-mel pemasaran yang kami hantar kepada anda;
   (d)
   Begitu juga, jika kami mengumpul dan memproses maklumat anda dengan persetujuan anda, anda boleh menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa. Tindakan menarik balik persetujuan anda tidak akan menjejaskan kesahihan sebarang pemprosesan yang kami lakukan sebelum anda menarik balik persetujuan dan juga tidak akan mempengaruhi pemprosesan maklumat anda yang dijalankan menurut dasar pemprosesan yang sah di sisi undang-undang walaupun tiada persetujuan daripada anda.
   (e)
   Anda mempunyai hak untuk mengadu kepada perlindungan data tempatan tentang pengumpulan dan penggunaan data peribadi anda. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila hubungi pihak berkuasa tempatan anda. (Butiran hubungan pihak berkuasa di Kawasan Ekonomi Eropah, Switzerland dan sesetengah negara di luar Eropah (termasuk Amerika Syarikat dan Kanada) tersedia di sini.)
  2. Kami akan membalas semua permintaan yang kami terima daripada individu yang ingin menggunakan hak mereka selaras dengan undang-undang berkenaan.
 13. Kemas kini pada Notis Privasi ini
  1. Kami mungkin mengemas kini notis privasi ini dari semasa ke semasa menurut perubahan pada perundangan, teknikal atau pembangunan perniagaan. Apabila kami mengemas kini notis privasi kami, kami akan mengambil langkah yang sewajarnya untuk memaklumkan anda, sejajar dengan kepentingan perubahan yang kami buat.
  2. Anda dapat melihat bila Notis Privasi ini terakhir dikemas kini di bahagian atas Notis Privasi ini.
 14. Cara menghubungi kami
  1. Sekiranya anda ada apa-apa pertanyaan atau kebimbangan tentang penggunaan data anda oleh kami, sila hubungi Pegawai Perlindungan Data kami dengan menggunakan butiran berikut: individualrights@dunnhumby.com
  2. Pengawal data anda adalah dunnhumby (Malaysia) Sdn Bhd. Sekiranya anda berasal dari negara atau wilayah tertentu seperti Eropah, anda juga berhak untuk membuat aduan atau masalah kepada pihak berkuasa perlindungan data tempatan anda. Anda boleh mendapatkan senarai pihak berkuasa perlindungan data Eropah di sini.

kembali ke atas