TERMA & SYARAT SHOPPER THOUGHTS


SIAPA KAMI DAN SIAPA YANG TERTAKLUK PADA TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT INI

Selamat datang ke Shopper Thoughts!

Shopper Thoughts dikendalikan oleh dunnhumby (Malaysia) Sdn Bhd (dunnhumby atau kami). dunnhumby ialah sebahagian daripada kumpulan syarikat yang lebih besar, oleh itu apabila kami mengatakan “kumpulan”, kami bermaksud syarikat induk kami dunnhumby Limited, anak syarikatnya dan perusahaan mereka sendiri, termasuk dunnhumby dan syarikat usaha sama kami.

Terma-terma & Syarat-syarat ini mengawal hubungan kami dengan ahli Shopper Thoughts dan pengguna lain laman kami. “Laman” bermaksud laman web Shopper Thoughts dan mana-mana aplikasi Shopper Thoughts. Sila ambil masa untuk memahami Terma-terma & Syarat-syarat ini kerana tindakan anda yang terus menggunakan laman kami menandakan anda menerima Terma-terma & Syarat-syarat ini kerana kami mungkin membuat pindaan (lihat “perubahan kepada terma-terma & syarat-syarat ini”).

PRIVASIPergi ke atas

Maklumat peribadi (cth., nama, alamat, alamat e-mel anda) yang dikongsi dengan kami di bawah Shopper Thoughts adalah tertakluk kepada Dasar Privasi & Kuki kami, syarat yang membentuk sebahagian daripada Terma-terma & Syarat-syarat ini. Sila semak Dasar Privasi & Kuki kami untuk memahami amalan kami kerana penggunaan berterusan laman kami menandakan anda menerima Dasar Privasi & Kuki kami, sama ada sebagai pengunjung laman kami atau sebagai ahli Shopper Thoughts.

Anda perlu mengetahui bahawa sebarang maklumat peribadi yang diserahkan sebagai sumbangan kepada Shopper Thoughts dalam forum yang dilihat oleh orang lain mungkin tersedia secara terbuka. Kami tidak bertanggungjawab bagi maklumat peribadi yang anda pilih untuk memasukkan dalam kandungan yang diserahkan tersebut.

BERKONGSI SUMBANGAN ANDA & KANDUNGAN LAIN Pergi ke atas

Selain daripada maklumat peribadi, anda mungkin berkongsi maklumat lain yang berkaitan dengan Shopper Thoughts. Sebagai ahli Shopper Thoughts, anda mungkin dijemput untuk menyertai soal selidik, temu bual telefon, tinjauan pendapat, kumpulan tumpuan, komuniti sembang sebaya dan aktiviti penyelidikan yang lain (“tinjauan”).

Dengan menyerahkan jawapan kepada tinjauan atau idea, cadangan atau komen yang lain (“sumbangan”) kepada Shopper Thoughts melalui laman kami atau laman lain yang anda pilih untuk memaut kepada akaun Shopper Thoughts anda atau boleh dilihat oleh orang awam, anda mengakui dan bersetuju bahawa: (a) sumbangan anda tidak mengandungi maklumat sulit atau proprietari; (b) kami tidak bertanggungjawab atas kerahsiaan (tersurat atau tersirat) berhubung dengan sumbangan anda; (c) kami dan pelanggan kami boleh menggunakan atau mendedahkan (atau memilih untuk tidak menggunakan atau mendedahkan) sumbangan anda bagi apa-apa tujuan, dalam apa-apa jua cara, di mana-mana media di seluruh dunia; dan (d) anda tidak layak untuk menuntut sebarang pampasan atau pembayaran balik dalam apa-apa jua bentuk daripada kami atau mana-mana pelanggan kami, dalam apa-apa jua keadaan.

Dengan menyiarkan sumbangan anda ke laman kami atau di laman pihak ketiga yang anda pilih untuk memaut kepada akaun Shopper Thoughts anda atau yang boleh dilihat oleh orang awam, anda menyatakan bahawa anda memiliki atau mempunyai hak untuk menggunakan semua kandungan dan maklumat yang anda siarkan. Walaupun anda akan meneruskan untuk memiliki sumbangan anda, apabila anda menerbitkan kandungan atau maklumat ke laman kami, anda bersetuju untuk tidak menggunanya bagi tujuan komersil dan anda membenarkan kami dan pelanggan kami untuk mengakses dan menggunakan maklumat tersebut. Untuk kandungan yang dilindungi oleh hak harta intelektual (seperti foto dan video), anda memberikan lesen tidak eksklusif, boleh disublesenkan, tanpa royalti, di seluruh dunia untuk menggunakan kandungan ini berhubung dengan Shopper Thoughts dan komunikasi pemasaran pelanggan kami. Sebagai contoh, pelanggan kami boleh membuat iklan menggunakan kandungan yang anda letakkan pada laman kami.

Anda dan bukan kami, bertanggungjawab sepenuhnya bagi semua sumbangan yang anda muat naik, siarkan, e-mel, hantar atau sebaliknya menjadikan tersedia melalui Shopper Thoughts.

Kami tidak bertanggungjawab untuk mengkaji semula sumbangan yang disiarkan di laman kami, tetapi anda memahami bahawa kami mungkin menolak untuk menyiarkan atau mengeluarkan mana-mana sumbangan anda mengikut budi bicara kami semata-mata.

LAMAN WEB PIHAK KETIGA Pergi ke atas

Laman kami termasuk pautan ke bahan atau laman web lain yang dikendalikan oleh pihak ketiga (seperti Facebook, Twitter atau pelanggan kami) dan yang kami tidak mengawalnya. Kami tidak bertanggungjawab untuk kandungan pada laman web atau bahan ini atau sebarang kehilangan atau kerosakan yang anda alami dengan mengaksesnya. Kami mencadangkan anda mengambil masa untuk membiasakan diri dengan terma dan syarat serta dasar bagi mana-mana laman web pihak ketiga yang anda akses daripada laman kami.

KOMITMEN ANDA TERHADAP HAK ORANG LAIN Pergi ke atas
Kami menghormati hak orang lain dan menjangkakan anda melakukan perkara yang sama. Kami memerlukan bantuan anda untuk memastikan laman kami selamat yang termasuk komitmen berikut daripada anda:
 1. Anda tidak akan dengan sengaja mengganggu penggunaan atau keseronokan orang lain yang menggunakan laman kami atau peralatan komputer peribadi mereka.
 2. Anda tidak akan menyiarkan kandungan yang berbentuk penipuan, gangguan, bahasa kesat, tidak senonoh, lucah, fitnah, mengancam, menyinggung perasaan atau sebaliknya bersifat haram.
 3. Anda tidak akan menyiarkan kandungan yang melanggar atau mencabuli hak (seperti hak harta intelektual) orang lain atau melanggar undang-undang.
 4. Anda tidak akan menyiarkan komunikasi komersil yang tidak dibenarkan di laman kami atau menggunakan (atau memberikan lesen penggunaan kepada orang lain) mana-mana kandungan yang disiarkan di laman kami (termasuk kepunyaan anda) bagi sebarang tujuan komersil.
MEMASTIKAN KESELAMATAN & JAMINAN DALAM TALIAN Pergi ke atas

Selepas anda menjadi ahli Shopper Thoughts, anda akan diberikan butiran akaun dan log masuk. Anda bertanggungjawab untuk menjaga kerahsiaan butiran akaun anda dan memastikan keselamatan anda dalam talian. Oleh itu, anda bertanggungjawab memastikan kata laluan dan nombor PIN anda dirahsiakan dan sulit sepenuhnya. Kami tidak bertanggungjawab bagi sebarang kerugian atau kerosakan yang anda alami akibat daripada orang lain mengakses akaun anda sehingga kami diberitahu aktiviti sedemikian telah berlaku tanpa persetujuan anda. Anda bersetuju untuk memberitahu dunnhumby tentang sebarang penggunaan kata laluan atau nombor PIN anda tanpa kebenaran atau sebarang pelanggaran keselamatan yang mungkin anda ketahui. Selain itu, anda bertanggungjawab bagi semua siaran dan semua aktiviti yang dijalankan di bawah akaun anda.

Kami mengesyorkan anda melindungi peralatan anda apabila menggunakan laman kami. Kami mengambil beberapa langkah yang sewajarnya untuk memastikan laman kami bebas daripada virus dan kecacatan, tetapi kami tidak dapat menjamin bahawa penggunaan tidak akan menyebabkan kerosakan perkakasan, perisian atau data anda yang dikaitkan dengan laman kami.

HARTA INTELEKTUAL Pergi ke atas

Tindakan anda menggunakan laman kami atau menjadi ahli Shopper Thoughts tidak memberi anda hak untuk mengakses atau memuat turun sebarang maklumat yang kami siarkan ke laman kami yang seharusnya kekal menjadi harta intelektual kami atau pemberi lesen.

Sekiranya terdapat kenyataan bahawa kandungan boleh dimuat turun, anda boleh memuat turun satu salinan untuk penggunaan peribadi bukan komersil anda sendiri. Kebenaran ini diberikan dengan syarat anda mengekalkan semua notis hak cipta (©) dan proprietari, tidak membuat sebarang pengubahsuaian pada kandungan dan tidak menggunakan kandungan untuk mengaitkan anda dengan kami, kumpulan kami atau mana-mana produk atau jenama yang terlibat dalam Shopper Thoughts.

Terma-terma & Syarat-syarat ini tidak memberi anda sebarang lesen untuk menggunakan mana-mana harta intelektual (termasuk nama atau logo kami) dunnhumby atau kumpulan kami.

SAMPEL PERCUMA Pergi ke atas

Dari masa ke masa, kami mungkin menghantar sampel produk percuma kepada anda untuk dicuba sebelum mengambil bahagian dalam tinjauan. Jika kami berbuat sedemikian, kami akan berusaha sedaya upaya untuk menghantar produk dengan cara yang cekap dan tepat pada masanya, tetapi kami tidak dapat menjamin keadaan pembungkusan produk atau jangka masa yang khusus disebabkan oleh sifat industri penghantaran dan penunaian.

PRODUK TIDAK BERTUJUAN UNTUK DIJUAL SEMULA Pergi ke atas

Sebarang produk, perkhidmatan, kupon atau baucar yang ditawarkan oleh kami atau mana-mana daripada pelanggan kami bukan bertujuan untuk dijual semula. Sebarang pelanggaran (seperti yang ditentukan oleh kami semata-mata) peruntukan ini oleh ahli boleh menyebabkan anda dikeluarkan daripada tinjauan yang berkenaan atau penamatan keahlian anda.

LIABILITI KAMI Pergi ke atas

SILA BACA BAHAGIAN INI DENGAN TELITI KERANA IA MENGEHADKAN LIABILITI DUNNHUMBY, KUMPULAN KAMI DAN SEKUTU KAMI, SYARIKAT BERKAITAN, PEGAWAI, PENGARAH, PEKERJA, EJEN, WAKIL, RAKAN KONGSI DAN PEMBERI LESEN (“ENTITI SHOPPER THOUGHTS”). UNDANG-UNDANG DI SESETENGAH NEGARA TIDAK MEMBENARKAN BEBERAPA ATAU SEMUA PENGEHADAN YANG DITERANGKAN DI BAWAH. SEMUA KANDUNGAN DI BAHAGIAN INI TIDAK BERTUJUAN UNTUK MENGEHADKAN SEBARANG HAK YANG MUNGKIN ANDA MILIKI YANG TIDAK BOLEH DIHADKAN MENGIKUT UNDANG-UNDANG.

KAMI TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP ANDA BAGI:
 1. SEBARANG KEHILANGAN PENDAPATAN, PERNIAGAAN ATAU KEUNTUNGAN, NAMA BAIK, PENGGUNAAN ATAU KERUGIAN ATAU KEROSAKAN ATAU KEROSAKAN PADA DATA, TERMASUK (TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA) KEROSAKAN BERKAITAN DENGAN SALAH GUNA KAMI TERHADAP MAKLUMAT PERIBADI AHLI ATAU PENGGUNA;
 2. SEBARANG KERUGIAN ATAU KEROSAKAN YANG BUKAN DISEBABKAN OLEH PELANGGARAN KAMI TERHADAP SYARAT-SYARAT PENGGUNAAN INI ATAU PELANGGARAN KEWAJIPAN BERJAGA-JAGA KAMI YANG SAH;
 3. SEBARANG KERUGIAN ATAU KEROSAKAN YANG TIDAK DIDUGA DENGAN SEWAJARNYA DISEBABKAN OLEH PELANGGARAN KAMI TERHADAP TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT INI ATAU PELANGGARAN KEWAJIPAN BERJAGA-JAGA KAMI YANG SAH. KERUGIAN ATAU KEROSAKAN ADALAH “BOLEH DIDUGA DENGAN SEWAJARNYA” JIKA SEBELUM ANDA MENGAKSES LAMAN INI, KERUGIAN SEDEMIKIAN (I) DIPERTIMBANGKAN OLEH ANDA DAN OLEH KAMI, ATAU (II) ANDA TELAH MEMBERITAHU KAMI BAHAWA KERUGIAN ITU MUNGKIN BERLAKU JIKA KAMI MELANGGAR SYARAT PENGGUNAAN ATAU KEWAJIPAN BERJAGA-JAGA KAMI YANG SAH; ATAU
 4. SEBARANG KERUGIAN ATAU KEROSAKAN YANG DIALAMI OLEH ANDA DISEBABKAN OLEH KEGAGALAN ANDA UNTUK MENGAMBIL LANGKAH BERJAGA-JAGA YANG SEWAJARNYA TERHADAP KERUGIAN ATAU KEROSAKAN TERSEBUT, SEPERTI MELALUI PEMASANGAN PERISIAN ANTIVIRUS.
 5. BERKENAAN DENGAN AHLI ATAU PENGGUNA DI KESATUAN EROPAH SAHAJA, SEMUA PERKARA YANG TERKANDUNG DALAM SYARAT-SYARAT PENGGUNAAN INI TIDAK MENGECUALIKAN ATAU MENGEHADKAN LIABILITI KAMI UNTUK PENIPUAN, KEMATIAN ATAU KECEDERAAN PERIBADI YANG DISEBABKAN OLEH KECUAIAN KAMI ATAU SEBARANG LIABILITI YANG TIDAK BOLEH DIKECUALIKAN ATAU DIHADKAN DI BAWAH MANA-MANA UNDANG-UNDANG YANG BERKUAT KUASA.

  JIKA ANDA MEMERLUKAN MAKLUMAT LANJUT TENTANG HAK UNDANG-UNDANG ANDA, ANDA HENDAKLAH MENGHUBUNGI PIAWAI DAGANGAN ATAU ORGANISASI PERLINDUNGAN PELANGGAN SETEMPAT.

TANGGUNGJAWAB ANDA SEMASA TUNTUTAN Pergi ke atas

Anda bersetuju untuk bekerjasama dan membantu kami dalam mempertahankan sebarang tuntutan yang dikemukakan terhadap kami oleh pihak ketiga yang berlaku disebabkan oleh tindakan anda melanggar Terma-terma & Syarat-syarat dan anda akan membenarkan kami mengendalikan mana-mana tuntutan tersebut.

PERUBAHAN KEPADA TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT INI Pergi ke atas

Kadang-kadang kami mungkin perlu mengubah Terma-terma & Syarat-syarat ini. Jika kami berbuat sedemikian, kami akan memberitahu anda dengan menyiarkan notis pada laman kami. Jika anda tidak bersetuju dengan perubahan ini, sila jangan melawat atau menggunakan laman kami lagi (lihat “Penamatan” untuk mendapatkan cara menamatkan penyertaan anda sebagai ahli). Dengan meneruskan penggunaan laman kami selepas perubahan dasar dilakukan menunjukkan anda bersetuju dengan syarat penggunaan yang diubah.

PERUBAHAN KEPADA SHOPPER THOUGHTSPergi ke atas

Kadang-kadang kami mungkin perlu mengubah suai, menambah atau menarik balik tinjauan Shopper Thoughts, kandungan di laman kami atau aspek Shopper Thoughts yang lain. Kami berhak melakukan tindakan ini tanpa sebarang liabiliti terhadap anda.

PENGGUNAAN ANTARABANGSA Pergi ke atas

Kami berusaha untuk mewujudkan Shopper Thoughts global dengan piawai yang konsisten bagi semua orang, tetapi kami juga komited untuk menghormati undang-undang tempatan.

Anda mengakui dan bersetuju bahawa maklumat peribadi anda mungkin dihantar ke lokasi yang tidak memberikan perlindungan undang-undang yang sama bagi maklumat peribadi seperti negara tempat tinggal anda. Kami akan mengambil semua langkah yang perlu bagi memastikan maklumat peribadi anda diberikan perlindungan undang-undang yang mencukupi pada setiap masa.

Untuk mengambil bahagian dalam Shopper Thoughts anda mestilah penduduk di Malaysia. Kami tidak membuat perwakilan bahawa Shopper Thoughts, mana-mana produk atau bahan lain yang boleh didapati melalui laman kami adalah wajar atau boleh digunakan di negara lain. Jika anda memilih untuk mengakses laman kami dari negara lain, anda melakukannya atas inisiatif anda sendiri dan bertanggungjawab mematuhi undang-undang tempatan.

KELAYAKAN Pergi ke atas

Anda mesti berumur 18 tahun dan ke atas untuk menjadi ahli Shopper Thoughts di Malaysia.

Kami berhak menentukan ahli yang layak untuk menyertai Shopper Thoughts dan mana-mana tinjauan yang kami tawarkan. Kami juga boleh mengeluarkan ahli daripada Shopper Thoughts atau tinjauan pada bila-bila masa atas apa jua sebab.

Hanya satu pendaftaran untuk Shopper Thoughts dibenarkan bagi satu isi rumah, melainkan anda ahli program kesetiaan lain yang dikaitkan dengan Shopper Thoughts yang mana setiap orang yang memegang kad kesetiaan yang berbeza boleh mendaftar.

PENAMATAN Pergi ke atas

Anda boleh menamatkan penyertaan sebagai ahli pada bila-bila masa, atas apa jua sebab, dengan melawat halaman “keutamaan saya”. Kami boleh menamatkan keahlian anda atas apa jua sebab, pada bila-bila masa.

Perjanjian kami dengan anda di bawah Terma-terma & Syarat-syarat ini adalah berkuat kuasa sepenuhnya semasa anda melawat laman kami dan/atau sebagai ahli Shopper Thoughts dan berterusan walaupun selepas penyertaan anda berakhir atau ditamatkan.

PERUNTUKAN KHAS BERKAITAN MANFAAT BERASASKAN AKTIVITI Pergi ke atas

dunnhumby akan menentukan, jika ada, manfaat yang layak diterima oleh ahli mengikut budi bicara kami sepenuhnya.

Ahli boleh mendapatkan mata Shopper Thoughts kerana menyertai aktiviti tertentu.

Setelah anda mengumpulkan 1000 mata Shopper Thoughts (atau jumlah lain yang kami tentukan), mata akan ditukarkan kepada baucar yang boleh ditebus untuk baucar barangan jenama terkenal (high street) dan baucar senggang (leisure). Anda juga boleh memilih untuk menukarkan mata Shopper Thoughts anda kepada sumbangan tunai yang akan kami buat bagi pihak anda kepada pertubuhan amal pilihan kami. Kami menerbitkan sumbangan yang dilakukan bagi pihak ahli di laman kami.

dunnhumby tidak menjamin atau mewakilkan bahawa ahli akan mendapat sebarang bilangan Shopper Thoughts yang tertentu. dunnhumby berhak untuk menghentikan penawaran Shopper Thoughts pada bila-bila masa atau mengubah syarat berkenaan cara Shopper Thoughts dikumpulkan atau mata Shopper Thoughts ditebus setelah notis diberikan kepada anda.

DUNNHUMBY TIDAK MEMBUAT PERWAKILAN ATAU JAMINAN, SECARA TERSURAT ATAU TERSIRAT, BERHUBUNG DENGAN:

 1. - SEBARANG BARANG NIAGA ATAU PERKHIDMATAN YANG DIPEROLEH OLEH AHLI MELALUI PENEBUSAN MANA-MANA BAUCAR ATAU MATA SHOPPER THOUGHTS;
 2. - SEBARANG PRODUK ATAU PERKHIDMATAN TERTENTU YANG BOLEH DITEBUS; ATAU
 3. - SYARAT BERKENAAN CARA MATA SHOPPER THOUGHTS DITEBUS.

HANYA JAMINAN, WARANTI DAN PERWAKILAN, JIKA ADA, YANG DITAWARKAN OLEH PERUNCIT, PENGELUAR BARANG NIAGA ATAU PEMBEKAL PERKHIDMATAN MUNGKIN BOLEH DIPERCAYAI OLEH AHLI.

PERUNTUKAN KHAS BERKAITAN CABUTAN HADIAH Pergi ke atas

Cabutan hadiah yang ditaja oleh kami atau pelanggan kami mungkin disediakan untuk ahli di laman kami. Sila lihat Dasar Privasi & Kuki untuk mendapatkan maklumat tentang cara kami menggunakan data yang dikumpulkan daripada aktiviti ini.

Melainkan dinyatakan sebaliknya dalam terma dan syarat penyertaan cabutan hadiah khusus yang disediakan kepada anda sebelum atau pada masa menyertai cabutan hadiah, syarat di bawah akan dikenakan kepada cabutan hadiah yang boleh didapati di laman kami:

Setiap kali anda memberikan respons kepada tinjauan yang menawarkan cabutan hadiah atau mengesyorkan rakan pada suatu bulan kalendar, anda akan dimasukkan ke dalam cabutan hadiah bulan tersebut. Tarikh tutup bagi setiap cabutan hadiah ialah tengah malam pada hari terakhir bulan kalendar yang berkenaan. Terdapat satu hadiah tempat pertama dengan mata Shopper Thoughts dan 5 hadiah tempat kedua dengan mata Shopper Thoughts. Tiada alternatif wang tunai akan ditawarkan.

Pemenang tempat pertama/tempat kedua akan dipilih secara rawak oleh orang yang berkecuali. Pemenang tempat pertama/tempat kedua akan diberitahu melalui e-mel dalam masa 14 hari selepas cabutan. Kami berhak membuat cabutan semula bagi hadiah tersebut jika pemenang tempat pertama/tempat kedua tidak dapat dihubungi dalam tempoh masa yang munasabah (seperti yang ditentukan oleh kami). Pemenang tempat pertama/tempat kedua akan diumumkan di laman web Shopper Thoughts dan melalui surat berita Shopper Thoughts biasa melainkan pemenang tempat pertama/tempat kedua memilih untuk tidak menerbitkan nama mereka.

Jika hadiah diberikan sebagai mata Shopper Thoughts, ahli akan menerima e-mel tentang menukarkan mata tersebut kepada baucar pada bulan selepas pemenang tempat pertama/tempat kedua diumumkan.

UNDANG-UNDANG YANG BERKUAT KUASA Pergi ke atas

Terma-terma & Syarat-syarat ini akan dikawal oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang di Malaysia dan sebarang pertikaian akan diputuskan hanya oleh mahkamah di Malaysia.

PERTANYAAN Pergi ke atas

Jika anda mempunyai pertanyaan tentang Terma-terma & Syarat-syarat ini, anda boleh menghubungi kami melalui e-mel di support@shopperthoughts.my.

Pemberitahuan Kuki Pergi ke atas

Kami menggunakan kuki untuk mengumpulkan maklumat tentang cara laman web kami digunakan dan menambah baik pengalaman anda di laman web kami. Apabila anda terus menggunakan laman ini, anda menunjukkan bahawa anda bersetuju dengan penggunaan kuki kami. Ketahui maklumat selanjutnya..

Notis Privasi Shopper Thoughts | versi ringkas…Pergi ke atas

dunnhumby (Malaysia) Sdn Bhd (dunnhumby atau kami) komited untuk melindungi privasi dan maklumat peribadi anda.

Privasi dan kepercayaan yang anda berikan kepada kami apabila anda memberikan maklumat peribadi anda adalah penting bagi kami. Halaman ini bertujuan untuk menjawab soalan anda tentang cara kami mengumpulkan, menggunakan dan melindungi maklumat peribadi anda termasuk memberitahu anda tentang kuki. Versi penuh juga penting untuk anda baca dan fahami dan dikemukakan dalam Dasar Privasi & Kuki penuh kami.

Apakah maklumat yang kami kumpulkan? Pergi ke atas

Apabila anda mendaftar sebagai ahli Shopper Thoughts atau berinteraksi sebagai sebahagian daripada komuniti Shopper Thoughts, kami akan menerima maklumat peribadi tentang anda. Kami akan mengumpulkan maklumat jika anda memberikannya terus kepada kami , sebagai contoh apabila anda mengisi bahagian pendaftaran laman kami atau menjawab soalan tinjauan. Kami juga akan menerima maklumat tentang anda jika anda memilih untuk berkongsinya dengan kami melalui laman web lain (seperti apabila anda menyambung melalui Facebook atau Twitter) atau jika anda memberikannya kepada syarikat lain yang memberikan kami maklumat peribadi.

Bagaimanakah kami menggunakan maklumat anda? Pergi ke atas

Kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda bagi beberapa sebab seperti menghantar sampel produk kepada anda untuk tinjauan, memahami tinjauan yang mungkin paling berkaitan dengan anda dan menilai tinjauan. Anda boleh membaca sebab selanjutnya kami mengumpulkan maklumat peribadi anda dalam Dasar Privasi kami . Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dengan syarikat lain yang merupakan sebahagian daripada kumpulan syarikat kami, oleh itu mereka boleh memberi anda produk dan perkhidmatan yang mungkin lebih sesuai untuk anda. dunnhumby ialah sebahagian daripada kumpulan syarikat yang lebih besar, oleh itu, “kumpulan” bermaksud syarikat induk kami dunnhumby Limited, anak syarikatnya dan perusahaan mereka sendiri, termasuk dunnhumby dan syarikat usaha sama kami. Selain itu, terdapat keadaan terhad yang kami mungkin berkongsi maklumat di luar daripada kumpulan kami, seperti keadaan yang memerlukan kami berkongsi butiran hubungan anda dengan pelanggan atau rakan penunaian supaya mereka boleh menghantar item kepada anda secara terus atau bagi tinjauan tertentu apabila anda memberi kami persetujuan untuk berkongsi maklumat anda dengan pelanggan kami supaya mereka boleh memberi anda produk, perkhidmatan dan iklan yang mungkin lebih sesuai untuk anda.

Dengan melanggan kepada dan menggunakan perkhidmatan kami, anda mengakui dan bersetuju bahawa maklumat peribadi anda mungkin dihantar ke lokasi yang tidak memberikan perlindungan undang-undang yang sama seperti negara tempat tinggal anda. Kami akan mengambil semua langkah yang perlu bagi memastikan maklumat peribadi anda diberikan perlindungan undang-undang yang mencukupi.

Apakah pilihan yang saya ada berkenaan maklumat peribadi saya? Pergi ke atas

Apabila anda mendaftar dalam Shopper Thoughts, anda dapat memilih untuk menyertai komunikasi tertentu daripada kami (contohnya, e-mel tentang tinjauan atau tawaran istimewa) dan anda boleh mengubah keutamaan akaun anda pada bila-bila masa jika anda mengubah fikiran.

Kami mungkin meminta anda untuk menyertai tinjauan tertentu. Jika anda memilih untuk menyertai tinjauan, kami mungkin berkongsi keputusan penyertaan anda dalam tinjauan dengan pelanggan kami. Walau bagaimanapun, untuk melindungi privasi anda, sebelum berkongsi kami akan mengumpulkan keputusan tinjauan anda dengan ahli lain supaya “maklumat peribadi” anda tidak dapat dikenal pasti oleh pelanggan kami.

Untuk tinjauan tertentu, kami mungkin meminta persetujuan anda untuk berkongsi “maklumat peribadi” anda dengan peruncit, pengeluar barang niaga atau syarikat lain yang dikenal pasti dalam tinjauan tersebut. Anda juga boleh meminta satu salinan maklumat peribadi yang kami simpan tentang anda dan memberitahu kami jika anda mahu kami mengemas kini maklumat peribadi anda dalam rekod kami.

Anda boleh membuat keputusan sama ada anda mahu menerima kuki daripada kami atau sama ada anda mahu mengurangkan bilangan kuki yang diterima daripada kami tetapi jika anda menyahdayakan kuki, pengalaman pengguna anda di laman kami akan dihadkan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang kuki, sila lihat Dasar Privasi & Kuki kami.

Orang yang boleh dihubungi Pergi ke atas

Anda boleh menghantar e-mel kepada kami di support@shopperthoughts.my

Untuk membantu kami dalam mengendalikan permintaan anda, sila berikan nama penuh dan butiran pertanyaan anda.